Praktische info

Onze missie

Het Woon -en Zorgcentrum "De Linde" is een kleinschalig initiatief dat een kwaliteitsvol vervangend leefklimaat biedt aan 89 senioren. 
Het WZC waarborgt een gezellige en huiselijke sfeer en onderscheidt zich zo van andere instellingen. 
 
De privacy en de persoonlijke levenssfeer worden door onze huiselijke kamers gewaarborgd. De bewoner kan er ongehinderd bezoek ontvangen. De bewoner en zijn familie kunnen hun persoonlijke relatie met elkaar zoveel mogelijk voortzetten. Het WZC waarborgt tevens mogelijkheden tot sociaal contact door animatie, activiteiten en het openstellen van de bar. De zelfontplooiing van onze bewoners dragen wij hoog in het vaandel. 
 
We vinden het belangrijk de waardigheid en zelfredzaamheid van een individu te bewaren, zo worden de bewoners gestimuleerd om de activiteiten van het dagelijkse leven zo goed als mogelijk te onderhouden.
 
In een open en huiselijke sfeer, die zich kenmerkt in dialoog, overleg en inspraak met zowel de bewoner, zijn familie, de medewerkers als de ruimere context, bieden wij onze senioren een totaalzorg aan.
 
Vanuit een bewonersgericht denken en met bijzondere aandacht voor de eigen identiteit van iedere persoon hebben we oog voor zowel de lichamelijke, sociale, psychische als morele noden van de bewoners.
 
In de palliatieve zorg beogen wij de hoogst mogelijke levenskwaliteit van de persoon. In deze totaalzorg is de bewoner als mens, belangrijker dan zijn ziekte.
 

Algemene toelichting

Het Woon -en Zorgcentrum "De Linde" is een kleinschalig initiatief dat een kwaliteitsvol vervangend leefklimaat biedt aan 89 senioren.
Zowel valide, semi-valide als (zwaar) zorgbehoevende senioren kunnen bij ons terecht.
 
Onze afdelingen voor personen met dementie, 'T Huis  en Bij Ons genaamd, kenmerkt zich door een huiselijke leefruimte waar alle bewoners samen de dag doorbrengen. Elke dag kenmerkt zich door aangepaste activiteiten aan iedere bewoner.  
 
Onze ergotherapeute, kinesiste en animatieverantwoordelijke zorgen voor een aangepast programma.  Waar nodig wordt individueel begeleid. Activiteiten zoals relaxatiebaden, aromatherapie, snoezelen, massagetherapie, kleine gerechten bereiden (reukorgaan stimuleren), muziektherapie, … staan dagelijks op het programma.
 
De overgang van een thuissituatie naar een opname in het woon -en zorgcentrum is een ingrijpende gebeurtenis die bijzondere aandacht vraagt. We willen ruim de tijd nemen om u hierop voor te bereiden.
Elke belangstellende wordt ontvangen in het bureau van de opnameverantwoordelijke. Daar wordt de nodige informatie gegeven en kan de bezoeker zijn verhaal doen. Tevens wordt het reglement van inwendige orde, het contract en de informatiefolder besproken. Ook het overlopen van de factuur behoort tot de standaardinformatie.

Tot slot wordt er een rondleiding gegeven.

Hebt u later nog vragen of bedenkingen, neem dan gerust contact op met de Sociale Dienst van onze instelling:

Nadine Evens
055/31.15.82
nadine@wzcdelinde.be
DAG
VOORMIDDAG
NAMIDDAG
Ma
8u15 tot 12u15
x
Di
8u15 tot 12u45
13u45 tot 16u45
Wo
x
x
Do
8u15 tot 12u45
13u45 tot 16u45
Vr
8u15 tot 12u15
x

Contact

Lindestraat 16
9790 Wortegem-Petegem
055/31.15.82
info@wzcdelinde.be